هواداران کربلایی مهدی امینیان با سلام این وبلاگ صرفا " برای به نمایش گذاشتن اثار جدید مداح آل الله کربلایی مهدی امینیان تاسیس شده است منبع: www.mehdiaminian.com http://zekrdell.mihanblog.com 2018-12-10T23:18:43+01:00 text/html 2012-09-23T00:22:57+01:00 zekrdell.mihanblog.com مدیر وبلاگ مداحی کربلایی مهدی امینیان در حرم امام رضا(ع) http://zekrdell.mihanblog.com/post/27 <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">مداحی کربلایی مهدی امینیان در حرم امام رضا(ع)<br>حتما دانلود کنید.<br><br></span><div align="center"><img src="http://www.mehdiaminian.com/images/stories/moharam.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="233" hspace="0" vspace="0" width="311"></div> text/html 2012-09-21T21:30:00+01:00 zekrdell.mihanblog.com مدیر وبلاگ هدیه ی وبلاگ برای بازدیدکنندگان http://zekrdell.mihanblog.com/post/7 <h2 class="title icon" dir="rtl" style="text-align: center;" align="center"><font face="courier new,courier,monospace" size="2">2 کلیپ تصویری بسیار بسیار زیبا و وجد آور از کربلایی مهدی امینیان</font></h2><p align="center"><font face="courier new,courier,monospace" size="2"><font color="#CC0000">با نظرات خود مارا یاری دهید</font>.</font></p><p align="center"><br></p><h2 class="title icon" dir="rtl" style="text-align: center;"><img src="http://mehdiaminian.com/images/stories/aminian/000%20(21).jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="190" hspace="0" vspace="0" width="255"></h2> text/html 2012-09-16T21:30:00+01:00 zekrdell.mihanblog.com مدیر وبلاگ جلسه هفتگی 91.6.27 http://zekrdell.mihanblog.com/post/26 <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">جلسه فوق العاده زیبای هفتگی </span></span><span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">91.6.27 </span></span>هیئت لثارات العباس اهواز با نوای دلنشین کربلایی مهدی امینیان{شور مجنون}<br> هیئت لثارات العباس اهواز<br> با نوای دلنشین:کربلایی مهدی امینیان<br><br></span></span><div align="center"><img src="http://www.mehdiaminian.com/images/stories/aminian/000%20(9).jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="222" hspace="0" vspace="0" width="297"><br><span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"></span></span></div> text/html 2012-09-09T21:30:00+01:00 zekrdell.mihanblog.com مدیر وبلاگ جلسه شهادت امام صادق (ع) 91/06/20 http://zekrdell.mihanblog.com/post/25 <div class="art-postcontent"> <div class="art-article"><p dir="rtl"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">شهادت امام صادق (ع) 91/06/20 با نوای دلنشین کربلایی مهدی امینیان.</span></span></p><p dir="rtl" align="center"><br><img src="http://www.shiapics.ir/components/com_joomgallery/img_originals/___imam_hoseyn_6/ya_ghareb_by_hussein_sh__www_shiapics_ir_20101217_1198319845.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="171" hspace="0" vspace="0" width="229"></p><p dir="rtl"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><br></span></span></p></div></div> text/html 2012-09-03T19:54:10+01:00 zekrdell.mihanblog.com مدیر وبلاگ جلسه هفتگی فوق العاده زیبا 91/6/13 ایام صادقیه http://zekrdell.mihanblog.com/post/6 <div dir="rtl"> جلسه هفتگی فوق العاده زیبا 13/6/91&nbsp; ایام صادقیه</div> <div dir="rtl" id="yui_3_2_0_1_1346836182424269"> <p> با نوای دلنشین کربلایی مهدی امینیان</p> <hr> </div> <div dir="rtl" style="text-align: left;"> پیشنهاد می کنم حتما دانلود کنید.<br><br><br><div align="center"><img src="http://www.mehdiaminian.com/images/stories/1390%20.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="255" hspace="0" vspace="0" width="255"></div></div> text/html 2012-09-03T19:53:00+01:00 zekrdell.mihanblog.com مدیر وبلاگ جلسه بسیار زیبا تخریب قبور بقیع 91/6/6 http://zekrdell.mihanblog.com/post/2 <span style="font-size:12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">جلسه تخریب قبور بقیع 6/6/91<br> هیئت لثارات العباس اهواز</span></span> <hr> <p dir="rtl"> <span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">با نوای:کربلایی مهدی امینیان</span></span></p><p dir="rtl" align="center"><br><img src="http://www.mehdiaminian.com/images/stories/aminian/000%20%2813%29.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="181" hspace="0" vspace="0" width="263"></p><p dir="rtl" align="center"><br><br></p> text/html 2012-09-03T19:52:00+01:00 zekrdell.mihanblog.com مدیر وبلاگ جلسه عزای امیر المومنین 23 رمضان http://zekrdell.mihanblog.com/post/5 <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">عزای شام شهادت امیر المومنین 23 رمضان</span> <div dir="rtl" id="yui_3_2_0_1_1344922449011177"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">لثارات العباس</span></div> <hr> <div dir="rtl"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">بانوای دلنشین کربلایی مهدی امینیان<br><br><br></span><div align="center"><img src="http://mehdiaminian.com/images/stories/aminian/000%20(17).jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="172" hspace="0" vspace="0" width="262"><br><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"></span></div></div> text/html 2012-09-03T19:51:00+01:00 zekrdell.mihanblog.com مدیر وبلاگ جلسه عزای امیرالمومنین 21 رمضان http://zekrdell.mihanblog.com/post/4 <div style="text-align: right;"> عزای شب شهادت امیرالمومنین شب 21 رمضان لثارات العباس</div> <hr> <div style="text-align: right;"> شور مجنون کربلایی - مهدی امینیان<br><br><div align="center"><img src="http://mehdiaminian.com/images/stories/aminian/000%20(11).jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="213" hspace="0" vspace="0" width="303"></div></div> text/html 2012-09-03T19:50:00+01:00 zekrdell.mihanblog.com مدیر وبلاگ جلسه عزای امیرالمومنین 19 رمضان http://zekrdell.mihanblog.com/post/3 جلسه عزای امیرالمومنین 19 رمضان 91 لثارات العباس <hr> <p dir="rtl"> شور مجنون کربلایی - مهدی امینیان</p><p dir="rtl" align="center"><img src="http://www.mehdiaminian.com/images/stories/shahadatramezan/6.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="213" hspace="0" vspace="0" width="285"></p> text/html 2012-09-03T19:49:00+01:00 zekrdell.mihanblog.com مدیر وبلاگ جلسه هفتگی 16 رمضان پیشواز شبهای قدر http://zekrdell.mihanblog.com/post/8 پیشواز <div dir="rtl"> جلسه هفتگی&nbsp; 91/5/16&nbsp; پیشواز&nbsp; شبهای قدر 91&nbsp; لثارات العباس (ع)</div> <hr> <p dir="rtl"> شور مجنون کربلایی - مهدی امینیان</p><p dir="rtl" align="center"><img src="http://www.mehdiaminian.com/images/stories/021210.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="198" hspace="0" vspace="0" width="254"></p><p dir="rtl"><br></p> text/html 2012-09-03T19:48:00+01:00 zekrdell.mihanblog.com مدیر وبلاگ جلسه هفتگی 91/5/2 http://zekrdell.mihanblog.com/post/9 <div dir="rtl" id="yui_3_2_0_1_1343198273152144"> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">جلسه هفتگی 91/5/2 لثارات العباس</span></span></div> <p dir="rtl"> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">شور مجنون ، کربلایی مهدی امینیان</span></span></p><p dir="rtl" align="center"><br><img src="http://www.mehdiaminian.com/images/stories/shahadatramezan/7.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="218" hspace="0" vspace="0" width="291"></p> text/html 2012-09-03T19:47:00+01:00 zekrdell.mihanblog.com مدیر وبلاگ جلسه هفتگی 91/4/26 http://zekrdell.mihanblog.com/post/10 <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span id="yui_3_2_0_1_1342621781181124" lang="FA">جلسه هفتگی 91/4/26 صوتی لثارات العباس</span></span></span> <p dir="rtl"> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span id="yui_3_2_0_1_1342621781181167" lang="FA">شور مجنون كربلایی مهدی امینیان</span></span></span></p><p dir="rtl" align="center"><br><img src="http://www.mehdiaminian.com/images/stories/shahadatramezan/1.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="235" hspace="0" vspace="0" width="314"></p> text/html 2012-09-03T19:46:00+01:00 zekrdell.mihanblog.com مدیر وبلاگ جلسه هفتگی 91/4/12 http://zekrdell.mihanblog.com/post/11 <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">جلسه صوتی هفتگی 91/4/12</span><br> <hr> <p style="text-align: left;" align="right"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">شور مجنون کربلایی مهدی امینیان</span></p><p style="text-align: left;" align="center"><br><img src="http://www.mehdiaminian.com/images/stories/aminian/0.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="167" hspace="0" vspace="0" width="232"></p> text/html 2012-09-03T19:45:00+01:00 zekrdell.mihanblog.com مدیر وبلاگ شهادت حضرت زینب 91 http://zekrdell.mihanblog.com/post/12 جلسه صوتی شهادت حضرت زینب 91<br><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">با اجرای کربلای مهدی امنیان</span><br><br><div align="center"><img src="http://www.mehdiaminian.com/images/stories/___wwwshiapicsir_20090823_1212572486.jpg" alt="" border="0" align="bottom" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2012-09-03T19:44:00+01:00 zekrdell.mihanblog.com مدیر وبلاگ جلسه وفات ام البنین 91 http://zekrdell.mihanblog.com/post/15 <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">جلسه وفات ام البنین 91 </span></span> <hr> <p dir="rtl"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">شور مجنون کربلایی مهدی امینیان</span></span></p><p dir="rtl" align="center"><br><img src="http://www.mehdiaminian.com/images/stories/omolbanin1.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="274" hspace="0" vspace="0" width="212"></p>